Träsvarvning

Alla svarvningar gjorde jag i egen verkstad . Jag använder bara trä från egen gård eller från byn.